Promet in okolje

urednik: Andrea Wehrenfennig

Na tej spletni strani so zbrani dokumenti in povezave o informativnih virih na temo "Prometa in okolje".

Lahko sporočite nove povezave ali dokumente na naslov : info at trasportiambiente.it


  nazaj na Italijansko stran

Kaj je novega

Comitato per il rilancio della ferrovia Trieste Campo Marzio - Opicina

Odbor za ovrednotenje železniške proge Trst Sv. Andrej-Opčine (Bohinjske proge) ter za boljše povezave s Sežano in s Koprom

Kategorije:

Prireditve

Portali

Mailing liste

Društva in gibanja, nevladne organizacije

Mednarodne organizacije

Vlade, ministrstva

Privatni sektor

Agencije za okolje

Raziskovalni in univerzitetni inštituti

Raziskovalni programi

Statistike, kazalci

Dokumenti

Zbornik referatov, proceedings

Knjige, bibliografije, karte

Doktorske disertacije

Revije

Kongresi

Humor in promet

Učno-didaktično gradivo

Wiki, blogi

Programi za izračunavo emisiji in energetske porabe prevozov

Zgodovina prometa

Teledelo (teleworking, telecommuting)

Life Cycle Assessment in reciklaža avtomobilov

Promet in okolje v državah v razvoju

Spol, promet in okolje

Temi:

Prometna politika

Mestni promet: planiranje, mobilnost, trajnostni promet, ureditev prometa

Urbanizem in promet

Dostopnost in pravica do mobilnosti

Upravljanje mobilnosti (mobility management)

Somobilnost (shared mobility)

Kolesarjenje

Javni promet

Onesnaževanje zraka

Promet in spremembe podnebja

Hrup

Učinki prometa na zdravje

Učinki prometa na okolje

Prometne infrastrukture: načrti in ocenjevanje

Mednarodno prometno načrtovanje, koridorji

Prostorsko načrtovanje, regionalni prometni načrti

Presoja uplivov prometa na okolje

Transitni promet v Alpah

Tovorni promet

Logistika in kombinirani prevoz (in City Logistics)

Železniški promet

Prometna varnost (Safety)

Varnost v prometu (Security)

Prometna psihologija

Energija in promet

Avtomobilska industrija

Eksterni stroški prometa

Pomorski promet

Letalski promet

Uporaba tehnologije za promet

Turizem, rekreacijski promet


Zadnja sprememba: 09.12.2023