Transporter och miljö

Redaktör: Andrea Wehrenfennig

Här hittar du dokument och länkar om "transporter och miljö".

Tipsa gärna om ytterligare länkar eller dokument till info@trasportiambiente.it.


  Åter till den italienska startsidan.

Nyheter

 

Kategorier:

Aktuellt

Portaler med daglig information

Sändlistor

Föreningar

Internationella organisationer

Regeringar

Privata sektorn

Miljöorganisationer

Forskningscentrum, forskningsinstitut och universitet

Forskningsprogramn

Statistik, indikatorer

Dokument

Konferenspublikationer

Ordböcker, bibliografier, kartor, bokrecensioner

Akademiska avhandlingar

Tidskrifter

Konferenser, seminarier och kurser

Humor & transport

Undervisningsmaterial och utbildningsmaterial

Wiki och bloggar

Verktyg för beräkning av emissioner och energiförbrukning vid transport

Transporthistoria, Transportmuseer

Distansarbete

Livscykelanalys och återvinning av fordon

Transport och miljö i utvecklingsländerna

Genus, transport och miljö

Tematisk länkar :

Transportpolitik

Stadstrafik: planering, hållbar mobilitet, efterfrågestyrning, trafikdämpning

Stadsplanering och transport

Tillgänglighet och rätt till mobilitet

Mobility management

Shared mobility (cykeldelning, bilpool, bildelning, samåkning)

Cykling

Kollektivtrafik

Luftföroreningar

Transporter och klimatförändringar

Buller

Hälsoeffekter av transporter

Transporters miljöpåverkan

Transportinfrastrukturen: projekt och utvärdering

Internationell transportplanering, trafikkorridorer

Nationell och regional utvecklingsplanering och transportplanering

Miljökonsekvensbeskrivningar

Transittrafik genom Alperna

Godstransport och frakttransport

Logistik och kombitransport (och Citylogistik)

Järnvägstransport

Trafiksäkerhet

Trygghet under transport

Trafik- och transportpsykologi

Energi och transport

Bilindustri

Externa kostnader från transporter, avgiftsbeläggning av väganvändning, trängselskatter

Sjöfart, sjötransport

Luftfart

Tillämpning av teknik och telematik, Intelligenta transportsystem (ITS)

Turism, fritidsaktivitet


Senast uppdaterad: 09.12.2023