Transport og miljø

Redaktør: Andrea Wehrenfennig

Her finner du utvalgte dokumenter og lenker til informasjonskilder om "transport og miljø".

Du kan tipse om andre lenker eller dokumenter til: info@trasportiambiente.it


  Tilbake til den italienske hovedside

Nyheter


Kategoriserte lenker :

Arrangementer

Nyhetsportaler

E-postliste

Organisasjoner

Internasjonale organisasjoner

Regjeringen

Privat sektor, foreninger, fagforeninger

Miljømyndigheter

Forskningssentere

Forskningsprogrammer

Statistikk, indikatorer

Dokumenter

Konferansemateriell

Bøker, bokanmeldelser, ordlister, kart

Doktoravhandlinger

Tidsskrifter og blader

Konferanser, seminarer, kurs

Humor & transport

Undervisningsmateriale

Wikier, blogger

Beregningsverktøyet av utslipp og energibruk fra transport

Transporthistorie, transportmuseer

Telependling

Livsløpsvurdering og resirkulering av kjøretøy

Transport og miljø i utviklingsland

Kjønn, transport og miljø

Tematiske :

Transportpolitikk

Bytrafikk: planlegging, trafikkregulering, bærekraftig mobilitet, etterspørselsstyring

Byplanlegging og transport

Universell utforming og retten til mobilitet

Mobilitetsstyring

Delt mobilitet (bildeling, bildedelingssystem, bysykkel)

Sykkeltrafikk

Kollektivtrafikk

Luftforurensning

Transport og klimaendringer

Støy

Helseeffekter av transport

Miljøeffekter av transport

Transport-infrastruktur: prosjekter og evaluering

Internasjonal transportplanlegging, transportkorridorer

Arealplanlegging, nasjonal og regional planlegging

Miljøkonsekvensanalyse

Transitt trafikk gjennom Alpene

Godstransport

Logistikk og kombitransport (og bylogistikk)

Jernbanetransport

Trafikksikkerhet, transportsikkerhet (safety)

Trygghet i transportsektoren (security)

Trafikk- og transportpsykologi

Energi og transport

Bilindustri

Eksterne kostnader ved transport, vegprising

Sjøtransport

Lufttransport

Teknologi og IKT i transport

Turisme, fritidsaktiviteter


Artikkelen ble sist oppdatert: 09.12.2023