Vervoer en Milieu

redacteur: Andrea Wehrenfennig

U kunt hier documenten, links en informatie over Vervoer en Milieu vinden.

Gelieve andere links of documenten te zenden naar: info at trasportiambiente.it.


  terug naar de italiaanse homepage

Nieuws


Categorieen:

Agenda

Portalen

Mailing Lists

Verenigingen, Bewegingen, Organisaties (NGO)

Internationale Organisaties

Regeringinstanties

Particuliere Sector

Milieuagentschappen

Onderzoekcentra en Universiteiten

Onderzoeksprogramma's

Statistiek, Indicatoren

Documenten

Proceedings

Recensies, Bibliografieen, Kaarten

Dissertaties

Tijdschriften

Conferenties, Seminars

Humor & Vervoer

Onderwijsmateriaal

Wikis, Blogs

Berekening van Energieverbruik en Schadestofemissies door Vervoer en Verkeer

Vervoersgeschiedenis

Telewerk (Teleworking, Telecommuting)

Levenscyclusevaluatie en Reciclyng van Auto's

Vervoer en Milieu in Ontwikkelingslanden

Gender, Vervoer en Milieu

Themas:

Vervoerspolitiek

Sredelijk Verkeer: Planning, Duurzame Mobiliteit, Traffic Calming

Stadsplanning en Verkeer

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Recht tot Mobiliteit (van Bejaarden en Gehandicapten)

Mobiliteitsmanagement

Gedeelde Mobiliteit (Autodelen, Autopoolen, Fietsdelen)(Shared Mobility)

Fietsen

Openbaar Vervoer

Luchtverontreiniging

Vervoer en Klimaatverandering

Geluid

Gezondheidseffecten van Vervoer

Invloed van het Vervoer op het Milieu

Ruimtelijke Ordening, Nationale en Regionale Vervoersplanning

Internationale Vervoersplanning, Corridors

Verkeersinfrastrukturen: Projecten en Evaluatie

Milieu-Effectrapportage

Transitovervoer door de Alpen

Goederenvervoer

Logistiek en Gecombineerd Vervoer (en City Logistiek)

Railvervoer

Verkeersveiligheid (Safety)

Veiligheid van het Vervoer (Security)

Verkeerspsychologie

Energie en Vervoer

Auto-industrie

Externaliteiten van Vervoer

Scheepvaart

Luchtvaart

Toepassing van Technologie in het Vervoer

Duurzame Reisen en Tourisme, Leisure


bewerkt op 09.12.2023