Transport a ochrona środowiska

redakcja: Andrea Wehrenfennig

Na tej stronie znajdą Państwo dokumenty i linki na temat "Transport a ochrona środowiska".

Proszę wysłać inne linki lub dokumenty na : info at trasportiambiente.it


  powrót do strony głównej w języku włoskim

Co nowego?

Linki kategoriami:

Aktualności, wydarzenia

Portale, codzienne informacje

Listy mailingowe

Stowarzyszenia, organizacje

Organizacje międzynarodowe

Rządy

Sektor prywatny

Agencje ochrony środowiska

Instytuty badawcze i uniwersytety

Programy badawcze

Statystyki, wskaźniki

Dokumenty

Materiały z konferencji

Recenzje książek, bibliografie, słowniki, mapy

Prace doktorskie

Czasopisma i biuletyny

Konferencje, seminaria, kursy

Humor i transport

Materiały dydaktyczne

Wiki, blogi

Narzędzia do obliczania emisji zanieczyszczeń i zużycia energii w transporcie

Historia transportu

Praca na odległość

Ocena cyklu życia samochodów i recykling

Transport a ochrona środowiska w krajach rozwijających się

Równość płci, transport a ochrona środowiska

Linki tematyczne:

Polityka transportowa

Transport miejski: planowanie, zrównoważona mobilność, zarządzanie popytem transportowym, uspokojenie ruchu

Urbanistyka i transport

Dostępność i prawo do mobilnośći

Zarządzanie mobilnością

Shared mobility (Współdzielenie prywatnych samochodów, rower publiczny, carpooling)

Transport rowerowy

Transport publiczny

Zanieczyszczenia powietrza

Transport i zmiany klimatyczne

Hałas

Wpływ transportu na zdrowie

Wpływ transportu na środowisko

Infrastruktura transportowa: projekty i oceny

Planowanie transportu międzynarodowego, korytarze

Planowanie przestrzenne, planowanie transportu krajowego i regionalnego

Ocena oddzialywania na środowisko

Przewozy tranzytowe przez Alpy

Transport towarowy

Logistyka i transport kombinowany (i logistyka miejska)

Transport kolejowy

Bezpieczeństwo ruchu drogowego (safety)

Bezpieczeństwo transportu (security)

Psychologia transportu

Energia a transport

Przemysł samochodowy

Koszty zewnętrzne transportu

Żegluga

Transport lotniczy

Zastosowanie technologii i telematyki w transporcie

Turystyka, wolny czas


Ostatnia aktualizacja: 09.12.2023