Μεταφορές και Περιβάλλον

επιμέλεια του Andrea Wehrenfennig

Αυτός, ο ιστότοπος προσφέρει συνδέσεις με επιλεγμένες πηγές και πληροφορίες, σχόλια και έγγραφα σχετικά με το θέμα "Μεταφορές και Περιβάλλον".

Παρακαλείστε να επισημαίνεται περαιτέρω υλικά και ιστότοπους στη διεύθυνση : info@trasportiambiente.it


  Επιστροφή στην ιταλικά αρχική σελίδα

Νέα


Ιστότοποι και Υλικά:

Πρωτοβουλίες, γεγονότα

Πύλες καθημερινής πληροφόρησης

Λίστες ταχυδρομείου

Ενώσεις, Κινήματα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

Διεθνείς Οργανισεις

Κυβερνητικοι Ιστοτοποι

Ιστότοποι: ιδιωτικοί, κοινωνικών οργανώσεων, επαγγελματικών οργανώσεων και συνδικάτων

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες και Οργανισμοί

Πανεπιστήμιακά και άλλα Κέντρα Ερευνών

Ερευνητικά προγράμματα

Στατιστικά στοιχεία, δείκτες

Έγγραφα

Πρακτικά συνεδρίων

Βιβλιοκριτικές, βιβλιογραφίες, Λεξικά, Χάρτες

Διατριβές

Περιοδικά, ενημερωτικά δελτία

Συνέδρια, Ημερίδες, Προγράμματα Επιμόρφωσης

Πνεύμα (Χιούμορ) και μεταφορές

Διδακτικό υλικό

Βίκί, blog (μπλογκ)

Μέσα και όργανα για υπολογισμό των εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές

Ιστορία των μεταφορών

Τηλεργασία

Η ανάλυση Κύκλου ζωής και ανακύκλωση οχημάτων

Μεταφορές και το περιβάλλον στις αναπτυσσόμενες χώρες

Ισότητα των φύλων, μεταφορές και το περιβάλλον

Θεματικές Καταστάσεις:

Πολιτική μεταφορών

Αστικές Μεταφορές: σχεδιασμός, Αειφόρες Μεταφορές, βιώσιμη κινητικότητα, διαχείριση της κίνησης, νέα κινητικότηα

Πολεοδομία, προγραμματισμός και μεταφορές

Προσβασιμότητα και δικαίωμα στην κινητικότητα

Ζήτηση και διαχείριση της κινητικότητας

Κοινόχρηστη κινητικότητα (shared mobility)

Ποδηλατική Κινητικότητα

Τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες

Ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Μεταφορές και Κλιματική Αλλαγή

Ηχορρύπανση

Επιπτώσεις των μεταφορών στην υγεία

Επιπτώσεις των μεταφορών στο περιβάλλον

Υποδομές μεταφορών: προγραμματικά σχέδια και αξιολόγηση

Διεθνής σχεδιασμός των μεταφορών, διάδρομοi

Περιφερειακός και εθνικός σχεδιασμός της κινητικότητας και της μεταφοράς και διακίνησης εμπορευμάτων

Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Μεταφορές και κινητικότητα διαμέσω των Άλπεων

Εμπορευματικές μεταφορές

Επιμελητεία, διανομής εμπορευμάτων και συνδυασμένες μεταφορές

Σιδηροδρομικές μεταφορές

Οδική ασφάλεια (safety)

Ασφάλεια των μεταφορών (security)

Ψυχολογία των μεταφορών και της κυκλοφορίας

Ενέργεια και μεταφορές

Αυτοκινητοβιομηχανία

Εξωτερικό κόστος των μεταφορών, οδικά διόδια

Θαλάσσιες μεταφορές

Εναέριες μεταφορές

Εφαρμογές της τεχνολογίας και της τηλεματικής στον τομέα των μεταφορών

Tουρισμός, κινητικότητα και ελεύθερος χρόνος


Τελευταία ενημέρωση 09-12-2023

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.