Doprava a životní prostředí

spravuje Andrea Wehrenfennig

Zde naleznete vybrané dokumenty a odkazy týkající se tématu "Doprava a životní prostředí".

Na další materiály (a dokazy) můžete upozornit: info at trasportiambiente.it


  Zpět na domovskou stránku v italštině

Novinky


Odkazy podle kategorie:

Aktuálně

Portály

Mailing listy

Sdružení, nevládní organizace

Mezinárodní organizace

Státní organizace

Soukromý sektor, neziskoví organizace, odbory

Agentury pro životní prostředí

Výzkumné a univerzitní ústavy

Výzkumné programy

Statistiky, ukazatele

Dokumenty

Sborníky

Knižní recenze, bibliografie, slovníky, mapy

Disertační práce

Časopisy, věstníky

Konference, semináře, kurzy

Humor a doprava

Učební pomůcky

Wiki, blogy

Nástroje pro výpočet emisí a spotřeby energie v dopravě

Historie dopravy

Práce na dálku

Řízení cyklu životního, posuzování životního cyklu a recyklace automobilů

Doprava a životní prostředí v rozvojových zemích

Gender, dopravy a životního prostředí

Tematické odkazy:

Dopravní politika

Městská doprava: plánování, trvale udržitelná mobilita, řízení poptávky po dopravě, zklidňování dopravy

Urbanismus a doprava

Dostupnost a právo na mobilitu

Řízení mobility, řízení poptávky po dopravě (mobility management)

Sdílená mobilita (sdílení aut, spolujízda, sdílení kol) (shared mobility)

Cyklistická doprava, cyklistika

Veřejná doprava

Znečištení ovzduší

Doprava a klimatické změny

Hluk

Vliv dopravy na zdraví

Vliv dopravy na životní prostředí

Dopravní infrastruktura : projekty a jejich vyhodnocování

Mezinárodní plánování dopravy, koridory

Územní plánování, vnitrostátní a regionální plánování dopravy

Posuzování vlivu na životní prostředí

Tranzitní doprava přes Alpy

Nákladní doprava

Logistika a kombinovaná doprava (a městská logistika)

Železnice

Bezpečnost na silnicích

Bezpečnost v dopravě (prevence násilí)

Dopravní psychologie

Doprava a energie

Automobilový průmysl

Externí náklady v dopravě, mýtné a zpoplatnění dopravy

Lodní doprava

Letecká doprava

Aplikace technologií a telematiky v dopravě

Turistika, volný čas


Stránka byla naposledy aktualizována 18.04.2023